Fotoförklaring | Brännvidd

En lång tid tyckte jag den krångligaste termen inom foto var brännvidd. Det tog lång tid innan jag förstod på ett ungefär vad det innebar och varför jag behövde känna till det - och att det inte alls var krångligt!

Man kan enkelt säga att brännvidd är ett mått på objektivets förstoringsgrad. Ju högre brännviddstal, desto mer förstoring ger objektivet och mindre objekt/saker får plats i bilden.
Mitt tamronobjektiv har brännvidden 28-75. Använder jag brännvidd 28 har jag en hyffsat vidvinklig bild och får med mycket detaljer i mitt foto. Det blir en stor bildvinkel (likna det vid en krokodil som har käften helt öppen). 
Använder jag däremot brännvidd 75 blir bildvinkeln mindre och det liknar mer ett teleläge (en krokodil som nästan har stängt käften), alltså mindre objekt/saker får plats på bilden då den zoomar in så pass mycket.

Vad brännvidden gör rent optiskt, tekniskt anser jag inte var nödvändigt. Eller vem vet, det kanske det är men för mig är det oväsentligt för tillfället. Att veta detta räcker gott och väl, man får ju tänka på att jag är i lärandets stadie ;)


Översta bilden: Brännvidd (28) som är hyffsat vidvinklig och jag får mer mer på bilden.
Undre bilden: Brännvidd (60) som ger mer teleläge och mindre saker/objekt på bilden.
Kommentarer

Kom ihåg


Trackback